top of page
Car Interior
מורד בפריסה ארצית

אנו פרוסים ברחבי ישראל עם מרכז לוגיסטי מתקדם ומודרני של 3,000 מ"ר, וארבעה סניפים קמעונאיים.

סניף תל אביב

סניף תל אביב - סניף ראשי

רחוב שונצינו 11 , תל אביב

טלפון: 03-5618741 פקס: 03-5621158

סניף ראשי - תל אביב
מרכז לוגיסטי - יבנה
מרכז לוגיסטי יבנה

רחוב חבצלת החוף 4, אזור התעשיה יבנה

טלפון:  08-6222444 פקס: 08-6222448

סניף חיפה

רחוב דרך בר יהודה 52, תל חנן, חיפה

טלפון: 04-8203777, 04-8201675 פקס: 04-8201491

סניף חיפה
סניף עפולה

רחוב קהילת ציון 24, עפולה

טלפון: 04-8203777, 04-8201675 פקס: 04-8201491

סניף עפולה
סניף באר שבע

רחוב הפלס 16, עמק שרה באר שבע

טלפון: 08-8641177  פקס:  08-8641175

סניף באר שבע
bottom of page